Γιατί διαφέρουμε

Η φιλοσοφία turn-key solutions της EVRIPIDOU WOODWORK απευθύνεται για όλα τα έργα ανεξαρτήτου μεγέθους. Οι βασικές υπηρεσίες της είναι οι παρακάτω:

1. Mελέτη του έργου με ακριβή εκτίμηση του συνολικού προϋπολογισμού.
2. Λεπτομερή προσφορά για κάθε κατασκευή.
3. Δημιουργία προσχέδιων για όλες τις κατασκευές σύμφωνα με  τις προδιαγραφές του σχεδιαστή, του αρχιτέκτονα ή του διακοσμητή.
4. Σχεδιασμός κατασκευών όλων των αντικειμένων σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος σχεδιαστής.
5. Κατασκευή όλων των ξύλινων αντικειμένων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
6. Συνεχής και αυστηρός έλεγχος ποιότητας σε αντικείμενα που δεν είναι custom-made.
7. Πλήρης διαχείριση κάθε έργου.
8. Προγραμματισμός και συντονισμός εντός των χρονοδιαγραμμάτων.
9. Κοστολόγηση.
10. Τοποθέτηση από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.
11. After Sales υποστήριξη εντός της συμφωνημένης διάρκειας της εγγύησης.

facebooklinkedin