Προιόντα
Energy Management
innPulse
ONITY
Σειρά συστημάτων InnPULSE® - Kεντρικό σύστημα
ελέγχου On-line και διαχείρισης
Το λογισμικό InnPULSE® εργάζεται μαζί με τους θερμοστάτες
the SensorStat® DDC2F, και επεκτείνει τις δυνατότητες του συστήματος
σε ένα διαδραστικό σύστημα επικοινωνίας, το οποίο συνδέεται
με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα HVAC,
μέσω υφιστάμενης καλωδίωσης για τηλεόραση.
— Συμβατό με Microsoft Windows®
— Εκθέσεις διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο
— Προβλεπόμενη συντήρηση, εντόπιση προβλημάτων HVACκαι λανθασμένων μηχανικών συναγερμών
— Με πατέντα συστήματος 5* κατά της υγρασίας και επισκόπησης
— Επιλογή Privacy Please! (Προαιρετικό)
facebooklinkedin